επιμερές

επιμερές
Ονομασία των ισομερών με το χαρακτηριστικό ότι η διάταξη στον χώρο του ατόμου υδρογόνου και του υδροξυλίου σε ένα από τα άτομα άνθρακα έχει αναστραφεί, για παράδειγμα, –HCOH– και –OHCH–. Η εμφάνιση ε. είναι συνηθισμένη σε σάκχαρα που το μόριό τους έχει έξι άτομα άνθρακα (εξόζες) και περιέχει τέσσερα ασύμμετρα άτομα άνθρακα. Παράδειγμα ε. είναι η D-γλυκόζη και η D-μανόζη.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἐπιμερές — ἐπιμερής superpartient masc/fem voc sg ἐπιμερής superpartient neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σάκχαρα ή υδατάνθρακες — Οργανικές ενώσεις, πολυυδροξυλιωμένα παράγωγα, τα οποία περιέχουν στο μόριό τους αλδεϋδικές ή κετονικές ομάδες, ή άλλες ουσίες πιο πολύπλοκες, από τις οποίες προκύπτουν οι ενώσεις αυτές μετά την υδρόλυση. Το όνομα σ. δόθηκε πριν ένα αιώνα σε… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”